Privacy

Uw privacy is voor ons belangrijk en daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Persoonlijke gegevens die u als gebruiker aan ons verstrekt zullen door Amstelland Zorg met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Onze systemen zijn goed beveiligd om niet-geautoriseerde toegang van onbevoegden tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Amstelland Zorg BV gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Amstelland Zorg BV deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Amstelland Zorg BV bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Amstelland Zorg BV houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Amstelland Zorg BV vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Amstelland Zorg BV informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Amstelland Zorg BV informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Amstelland Zorg BV informeert patiënten indien Amstelland Zorg BV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.