Klachten

Amstelland Zorg BV is aangesloten bij de klachtenregeling van DOKh Noord-Holland. Indien een patiënt een klacht kan hij deze indienen bij een medewerker van Amstelland Zorg (info@amstellandzorg.nl). Indien patiënten geen klachtbehandeling door een functionaris van Amstelland Zorg wenst of de behandeling hiervan door Amstelland Zorg BV heeft niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kan door de patiënt de klacht schriftelijk worden voorgelegd aan de klachtencommissie van DOKh. De klachtencommissie is opgericht om alle klachten over huisartsen te behandelen. Klachten over andere disciplines dan huisartsen, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, etc. dient u in te dienen bij de Klachtenregeling voor de betreffende beroepsgroep.

De klachtencommissie is onafhankelijk. De klachtencommissie heeft als taak te bepalen of een klacht gegrond is. Ook kan de klachtencommissie een aanbeveling doen. De klachtencommissie kan géén schadevergoeding toekennen.

Aan de advisering, bemiddeling en behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn geen kosten verbonden. Informatie over de klachtencommissie en haar werkwijze kunt u vinden op www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling

Klachten kunt u alleen schriftelijk indienen,
per post: Stichting DOKh, Robijnstraat 6, 1812 RB Alkmaar
per e-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl

De klachtencommissie is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en op woensdag van 9.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer 072 - 527 91 00.