Over ons

StAZ is, onder aansporing van de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, door de Huisartsen Coöperatie Amstelland HCA, de Zorggroep Apotheken Amstelland ZAA en de Zorggroep Fysiotherapeuten Amstelland ZFA in 2019 opgericht en per 1 januari 2020 daadwerkelijk van start gegaan. De HCA, ZFA en ZAA  zijn allen belanghebbenden en hebben door middel van bestuurszetels direct zeggenschap over het beleid van de Stichting. De Stichting wordt aangestuurd door een algemeen directeur.

Het bestuur van Stichting Amstelland Zorg (StAZ) bestaat uit:
Caroline Smeets        Fysiotherapeut (voorzitter)
Abram Rutgers           Huisarts
Frans Gobel               Huisarts
Kenny van Deventer   Apotheker

StAZ wordt aangestuurd door Jacomien de Jong, algemeen directeur.Bij vragen neem gerust contact op:

per mail: admin@amstellandzorg.nl
telefonisch: 020-2044531
Het team van Amstelland Zorg bestaat verder uit:

- Jacomien de Jong               Algemeen Directeur
- Antoinette vd Heijden          Projectcoördinator per 1 november 2020
- Angelien Borgdorff              Programmamanager
- Thom van Looijen               Financieel manager 
- Bianca Raijmakers              Kwaliteitsmanager DM/VRM
- Jessica Kraaijenhagen        Kwaliteitsmanager Astma/COPD
- Petra Kok                            Officemanager
     
 

 
     


Amstelland Zorg is op 1 augustus 2007 van start gegaan met diabetes mellitus type 2 zorg. In 2011 is daar hart- en vaatziekten (Vasculair Risico Management) aan toegevoegd en per 1 januari 2014 astma/COPD.
Diabetes mellitus en VRM worden in alle praktijken aangeboden en astma/COPD in zo’n 25 praktijken.

De huisartsen leveren de ketenzorg vanuit de individuele huisartsenpraktijken, maar Amstelland Zorg voorziet in een gezamenlijke infrastructuur voor de huisartsen op gebied van kwaliteitszorg, inkoop diensten, ICT, financiën en professionalisering.

Kwaliteit
Er zijn contracten gemaakt met de huisartsen in de regio, dat de zorg volgens de afgesproken richtlijnen en kwaliteit wordt geleverd, dat bewaakt wordt door een kwaliteitscommissie, waarin kaderartsen zijn vertegenwoordigd.

Paul Janssen Judith Tjin-a-Ton Fere van Loenen

Paul Janssen
Kaderarts
Diabetes Mellitus

Judith Tjin-a-Ton
Kaderarts
Hart- en Vaatziekten

Fere van Loenen
Kaderarts
Hart- en Vaatziekten

Els Licht  Joke Stam Irene van der Weerdt

Els Licht
Kaderarts
Ouderenzorg

Joke Stam
Kaderarts
Ouderenzorg

Irene van der Weerdt
Kaderarts
astma/copd


Inkoop diensten
Per ketenzorg zijn afspraken gemaakt met leveranciers:
- Bij DM is dat met optometristen (fundusfotografie en -beoordeling), diëtisten en internisten.
- Bij VRM is dat met diëtisten en specialisten (cardiologen, neurologen, vaatchirurgen, internisten en
revalidatie artsen).
- Bij astma/COPD is dat met longartsen.

ICT
Portavita levert een web-based registratiesysteem, toegankelijk voor alle deelnemende zorgverleners, zodat alle gerelateerde gegevens centraal beschikbaar zijn; deze gegevens kunnen veredeld worden tot informatie tbv kwaliteitsbewaking en verantwoording.

Financiën
Stichting Amstelland Zorg onderhandelt met de zorgverzekeraars over de tarieven en voorwaarden, gebaseerd op een vaste vergoeding per patient per kwartaal.
Elk kwartaal dient Amstelland Zorg de declaraties in bij de verzekeraars, vergoedt de deelnemende huisartsen een vast bedrag en rekent af met de leveranciers.

Professionalisering
Door middel van een gericht cursusaanbod zal de organisatie het kennisniveau kunnen verhogen. De ketenzorgorganisatie zorgt hiermee ervoor dat de zorginspanningen van de verschillende zorgverleners voor patiënten één samenhangend geheel vormen, met een duidelijke kwaliteitsbewaking.