Over ons

Amstelland Zorg is een besloten vennootschap, waarbij de aandelen in handen zijn van de Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA).

Het bestuur van de HCA bestaat uit:

Pieter Bots (voorzitter)
Joost Clemens
Astrid van der Linden
Brigitte van Oosten
Abram Rutgers
Ewoud Weve

Amstelland Zorg wordt aangestuurd door Marianne Oomens (directeur HCA).

Het team van Amstelland Zorg bestaat verder uit:
 
Thom van Looijen  Bianca Raijmakers Jessica Kraaijenhagen  

Thom van Looijen
Operationeel Manager

Bianca  Raijmakers
Kwaliteitsmanager DM/VRM

Jessica Kraaijenhagen
Kwaliteitsmanager astma/COPD

 


Amstelland Zorg is op 1 augustus 2007 van start gegaan met diabetes mellitus type 2 zorg. In 2011 is daar hart- en vaatziekten (Vasculair Risico Management) aan toegevoegd en per 1 januari 2014 astma/COPD.
Diabetes mellitus en VRM worden in alle praktijken aangeboden en astma/COPD in zo’n 25 praktijken.

De huisartsen leveren de ketenzorg vanuit de individuele huisartsenpraktijken, maar Amstelland Zorg voorziet in een gezamenlijke infrastructuur voor de huisartsen op gebied van kwaliteitszorg, inkoop diensten, ICT, financiën en professionalisering.

Kwaliteit
Er zijn contracten gemaakt met de huisartsen dat de zorg volgens de afgesproken richtlijnen en kwaliteit wordt geleverd, dat bewaakt wordt door een kwaliteitscommissie en waarin kaderartsen zijn vertegenwoordigd.

Paul Janssen Judith Tjin-a-Ton Fere van Loenen

Paul Janssen
Kaderarts
Diabetes Mellitus

Judith Tjin-a-Ton
Kaderarts
Hart- en Vaatziekten

Fere van Loenen
Kaderarts
Hart- en Vaatziekten

Els Licht  Joke Stam Irene van der Weerdt

Els Licht
Kaderarts
Ouderenzorg

Joke Stam
Kaderarts
Ouderenzorg

Irene van der Weerdt
Kaderarts
astma/copd


Inkoop diensten
Per ketenzorg zijn afspraken gemaakt met leveranciers:
- Bij DM is dat met optometristen (fundusfotografie en -beoordeling), diëtisten en internisten.
- Bij VRM is dat met diëtisten en specialisten (cardiologen, neurologen, vaatchirurgen, internisten en
revalidatie artsen).
- Bij astma/COPD is dat met longartsen.

ICT
Portavita levert een web-based registratiesysteem, toegankelijk voor alle deelnemende zorgverleners, zodat alle gerelateerde gegevens centraal beschikbaar zijn; deze gegevens kunnen veredeld worden tot informatie tbv kwaliteitsbewaking en verantwoording.

Financiën
Amstelland Zorg onderhandelt met de zorgverzekeraars over de tarieven en voorwaarden, gebaseerd op een vaste vergoeding per patient per kwartaal.
Elk kwartaal dient Amstelland Zorg de declaraties in bij de verzekeraars, vergoedt de deelnemende huisartsen een vast bedrag en rekent af met de leveranciers.

Professionalisering
Door middel van een gericht cursusaanbod zal de organisatie het kennisniveau kunnen verhogen. De ketenzorgorganisatie zorgt hiermee ervoor dat de zorginspanningen van de verschillende zorgverleners voor patiënten één samenhangend geheel vormen, met een duidelijke kwaliteitsbewaking.