Achtergrond

StAZ is, onder aansporing van de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, door de Huisartsen Cooperatie, de Samenwerkende Apotheken en de Coorperatie Fysiotherapeuten in Amstelland in 2019 opgericht en per 1 januari 2020 daadwerkelijk van start gegaan. De HCA, FZA en AA zijn allen belanghebbenden en hebben door middel van bestuurszetels directe zeggenschap over het beleid van de stichting. De stichting wordt aangestuurd door een algemeen directeur die per 1 maart 2020 aangetreden is. 

Oprichting van deze regio organisatie past binnen het landelijk beleid van VWS, LHV, Ineen en ZN om te komen tot sterke regionale eerstelijns organisaties. Een sterke huisartsen- of eerstelijnsorganisatie zorgt voor goede patientenzorg en ondersteunt zorgverleners bij de complexe uitdagingen die op hun af komen. Er zijn veel vraagstukken waar de eerstelijns een antwoord op moet zien te vinden zoals de ICT en de toenemende complexiteit van de zorgvraag door langer thuiswonenden ouderen en mensen met GGZ problematiek. Een regionale organisatie die met mandaat namens een regio kan spreken kan zorgverleners hierin ontzorgen door vraagstukken aan te pakken op praktijk-, wijk- of regioniveau waar dat het meest doelmatig en zinvol is en door een duidelijk aanspreekpunt te vormen voor andere domeinen en stakeholders. 
 
De organisatie is begin dit jaar van start gegaan en bestaat uit een klein team van enthousiaste en gedreven medewerkers. In de afgelopen maanden zijn diverse ontwikkelingen met elkaar in gang gezet en worden projecten uitgevoerd om de zorg in de regio te verbeteren. Daarbij wordt actief de samenwerking gezocht met de andere ketenpartners en partijen die betrokken zijn bij gezondheid en welzijn van de inwoners van Amstelland.
 
In de eerste plaats met de bestaande wijksamenwerkingsverbanden, die voorheen bekend stonden als GES’sen. Thema’s worden in de wijk tot ontwikkeling gebracht en daar waar nodig en zinvol zorgt de regio voor ondersteuning en bewaakt de samenhang. Zo ook met het wijksamenwerkingsverband in Aalsmeer. 
 
StAZ zal daarnaast de samenwerking zoeken met de overige ketenpartners (sociaal domein/gemeenten, ziekenhuizen, VVT en instellingen) om te komen tot kwalitatieve goede zorg in de regio. Programma’s en projecten waar wij actief betrokken worden/zijn en of zullen aansluiten betreffen Ouderenzorg (Alliantie) en dementie, jeugdzorg, wijkgericht werken, wondzorg, GGZ etc. Op dit moment vindt er nog overlap plaats met de activiteiten van HCA en deze zullen langzaam verschuiven richting regio organisatie. 

De stichting wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars door middel van de O&I betaaltitels.