De Geschiedenis van Amstelland Zorg

Op 6 oktober 2005 heeft 90% van de huisartsen in de regio Amstelland & Abcoude aangegeven een organisatie te willen inrichten waarbinnen de huisartsenzorg voor chronisch zieken beter geregeld kan worden. De zorg voor diabetes type 2 patiënten zou dan als eerste aangepakt moeten worden.

Daartoe is een projectgroep opgericht genaamd ‘Initiatiefgroep Chronisch Zieken Amstelland & Abcoude’ (ICZ), bestaande uit 8 huisartsen en een secretaris. Clemens Ham en Joost Clemens hebben op zich genomen de kar te trekken. De 58 deelnemende huisartsen in 47 praktijken hebben geld gestort om het initief financieel te ondersteunen.

De Initiatiefgroep Chronische Zieken in bespreking.

In juli 2006 is een consultant aangetrokken om de organisatie vorm te geven en een bedrijfsplan te maken. Dit document werd in mei 2007 definitief gemaakt (zie ook "Waarom Amstelland Zorg").
In mei 2007 werd een secretaris van het bestuur aangetrokken om de organisatie op te richten en de bedrijfsvoering te verzorgen.

Amstelland Zorg B.V. (in oprichting) is ingeschreven bij de KvK op 28 juni 2007 en zijn de werkzaamheden mbt de ontwikkeling van de statuten begonnen.

Intussen waren er uitgebreide contacten geweest met potentiele Ketenzorg Informatie Systeem - leveranciers. Het contract met Portavita is getekend op 4 juli 2007 (zie foto hiernaast):

Als dominante zorgverzekeraar in de regio is onderhandeld met Zorg en Zekerheid en een contract is getekend op 5 juli 2007.
Vervolgens is aan alle overige verzekeraars het verzoek uitgegaan om Zorg en Zekerheid hierin te volgen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid A.M. van Houten en Joost Clemens (r) hebben zojuist het contract getekend.
Op 1 augustus 2007 zijn 7 pilotpraktijken begonnen de gestandaardiseerde diabeteszorg te verlenen met behulp van het Portavita EPD systeem. Op 1 januari 2008 zijn er nog 6 praktijken toegetreden.

Uiteindelijk is op 8 januari 2008 de BV definitief opgericht bij notaris Bellaar. Wij zijn toen gestart met 57 aandeelhouders en 11 optiehouders. Van de optiehouders waren de formaliteiten niet op tijd geregeld en die zijn uiteindelijk op 13 juni 2008 alsnog aandeelhouder geworden.