Vasculair Risicomanagement

Wat is vasculair risicomanagement?

Er is een gestructureerd zorgprogramma in de huisartsenzorg voor mensen met hart- en vaatziekten of met een verhoogd risico hierop. In de huisartsenpraktijk wordt er eerst een screening gedaan of u hiervoor in aanmerking komt. Het risico wordt geschat met behulp van de risicotabel op basis van geslacht, leeftijd, roken, bloeddruk en cholesterol. Iedereen die een herseninfarct, TIA of hartinfarct heeft gehad en bij de huisarts onder behandeling is komt hiervoor in aanmerking. Ook mensen met etalagebenen en bloedvatvernauwing.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het gebruik van medicatie en een gezonde manier van leven. Bij een chronische ziekte of een verhoogd risico hierop is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw ziekte, uw medicatie en dat u regelmatig onder controle blijft. De praktijkondersteuner en de huisarts kunnen u hierbij helpen, evenals bij verandering van leefstijl (denk aan stoppen met roken, bewegen, gezond eten) indien dit nodig is. Samen met uw behandelaar maakt u een individueel zorgplan, waarin u samen uw doelen omschrijft. Het plan is afgestemd op uw gezondheidssituatie, wensen en behoeften.


Zorgprogramma


Uw huisarts is aangesloten bij de zorggroep Amstelland Zorg B.V. Dit is een samenwerking van huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners (zoals praktijkondersteuners, diëtisten, internisten, etc.). Ze werken samen om de chronische zorg in de regio beter te organiseren rondom u, de patiënt. De zorggroep ziet er op toe dat u kwalitatief goede zorg krijgt en heeft een zorgprogramma opgesteld. Een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een specifieke, grote groep patiënten. Het is bewezen dat deelname aan een zorgprogramma de kwaliteit van zorg verhoogt.

De zorg voor verzekerden met een verhoogd cardio vasculair risico omvat alle functies voor het verlenen van goede zorg conform de meest recente zorgstandaarden. De ketenzorg VRM omvatten tenminste de volgende deelproducten (die vallen onder de verzekerde prestaties van de zorgverzekering)
• instellen op behandeling (zowel medicamenteus als niet medicamenteus)
• jaar- en kwartaalcontroles;
• dieetadvies;
• zo nodig stoppen met roken advies;
• educatie en zelfmanagement;
• deze activiteiten zijn vastgelegd in een met de patiënt opgesteld individueel zorgplan.

De vergoeding, die Amstelland Zorg voor VRM patiënten ontvangt, bedraagt ca. € 152,-- per jaar.
Dit bedrag kunt u als patiënt op overzichten van uw zorgverzekeraar terugvinden, maar heeft verder geen invloed op uw (bestede) zorgkosten en eigen risico.

Ter verantwoording van deze vergoeding dient Amstelland Zorg ieder jaar een kwaliteitsrapportage aan te leveren bij de zorgverzekeraar. Deze rapportage wordt als gemiddelde over de hele groep verstrekt, dus de zorgverzekeraar krijgt geen inzicht in uw persoonlijke gegevens.

Kan ik zelf ook iets doen?

U kunt zelf veel doen om zo goed en zo gezond mogelijk met uw ziekte te leven:
- Ken uw ziekte en de risicofactoren
- Als u rookt: stop met roken
- Zorg dat u genoeg beweging krijgt
- Eet gezond
- Weet welke medicijnen u heeft en hoe en wanneer u ze moet gebruiken
- Zorg dat u weet wat u kunt doen bij verergering van de klachten
- Zoek contact met andere patiënten (bijvoorbeeld via de hartstichting)

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner.
Kijk ook eens op www.hartstichting.nl , daar vindt u veel informatie over zowel hart- en vaatziekten als de risicofactoren. De hartstichting behartigt de belangen voor deze patiëntengroepen.
Ook op www.thuisarts.nl, ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap mede namens úw huisarts, vindt u informatie over uw ziekte.