Astma/COPD

Wat is COPD?

COPD is een afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dit betekent in het Nederlands: ziekte waarbij je constant last van je longen hebt. Je haalt steeds adem door luchtwegen die vernauwd zijn en zo kun je dus niet meer vrij ademen.

COPD is een verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Bij beide aandoeningen zijn de longen en de luchtwegen blijvend ontstoken. Daardoor zijn deze beschadigd en zullen ze niet meer herstellen.

Behandeling

De behandeling van COPD bestaat uit het gebruik van medicatie (meestal luchtwegmedicatie, dus ‘pufjes’) en een gezonde manier van leven. Bij een chronische ziekte is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw ziekte, uw medicatie en dat u regelmatig onder controle blijft. De praktijkondersteuner en de huisarts kunnen u hierbij helpen, evenals bij verandering van leefstijl (denk aan stoppen met roken, bewegen, gezond eten) indien dit nodig is. Samen met uw behandelaar maakt u een individueel zorgplan, waarin u samen uw doelen omschrijft. Het plan is afgestemd op uw gezondheidssituatie, wensen en behoeften.

Wat is astma?

Als u astma heeft, betekent dit dat uw luchtwegen chronisch (blijvend) ontstoken zijn. En vaak reageren uw luchtwegen snel en heftig op prikkels. Dit zorgt ervoor dat uw luchtwegen nauwer worden. Daardoor kunt u een aantal klachten hebben, zoals:
 

- U bent kortademig. U merkt dit doordat u eerder gaat hijgen
  als u zich inspant, en dat het hijgen langer duurt.
- U bent benauwd. Dan kan het zijn dat u in aanraking bent
  geweest met iets waar u allergisch voor bent of het kan een
  astma-aanval zijn. U heeft het gevoel dat u niet genoeg lucht
  krijgt.
- Piepende ademhaling.
- U voelt zich moe.
- Hoesten, ook ’s nachts. Bij het hoesten kan slijm meekomen.
- U kunt er moeite mee hebben dat u uw leven moet aanpassen.

Astma is steeds weer anders. De ene keer kunt u er meer last van hebben dan de andere keer. Het is daarom moeilijk te voorspellen wanneer u klachten krijgt en hoeveel last u daarvan heeft.

Behandeling

De behandeling van astma bestaat uit het gebruik van medicatie (meestal luchtwegmedicatie, dus ‘pufjes’) en aanpassing van leefstijl. Bij een chronische ziekte is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw ziekte, uw medicatie en dat u regelmatig onder controle blijft. De praktijkondersteuner en de huisarts kunnen u hierbij helpen, evenals bij verandering van leefstijl (denk aan stoppen met roken, bewegen, prikkel vermijding, gezond eten) indien dit nodig is. Samen met uw behandelaar maakt u een individueel zorgplan, waarin u samen uw doelen omschrijft. Het plan is afgestemd op uw gezondheidssituatie, wensen en behoeften.

Zorgprogramma

Uw huisarts is aangesloten bij de zorggroep Amstelland Zorg B.V. Dit is een samenwerking van huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners (zoals praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, longartsen, apothekers, etc.). Ze werken samen om de chronische zorg in de regio beter te organiseren rondom u, de patiënt. De zorggroep ziet er ook op toe dat u kwalitatief goede zorg krijgt en heeft een zorgprogramma opgesteld. Een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een specifieke, grote groep patiënten. Het is bewezen dat deelname aan een zorgprogramma de kwaliteit van zorg verhoogt.

De zorg voor verzekerden met astma/COPD omvat alle functies voor het verlenen van goede zorg voor patiënten met astma/COPD conform de meest recente (zorg)standaarden. De ketenzorg astma/COPD omvat tenminste de volgende deelproducten (die vallen onder de verzekerde prestaties van de zorgverzekering):
• instellen op behandeling (zowel medicamenteus als niet medicamenteus)
• jaar- en kwartaalcontroles
• spirometrie
• dieetadvies op indicatie
• een stoppen met roken advies
• educatie en zelfmanagement

De vergoeding, die Amstelland Zorg voor patiënten met astma/COPD ontvangt, bedraagt ca. € 260,-- per jaar. Dit bedrag kunt u als patiënt op overzichten van uw zorgverzekeraar terugvinden, maar heeft verder geen invloed op uw (bestede) zorgkosten en eigen risico.

Ter verantwoording van deze vergoeding dient Amstelland Zorg ieder jaar een kwaliteitsrapportage aan te leveren bij de zorgverzekeraar. Deze rapportage wordt als gemiddelde over de hele groep verstrekt, dus de zorgverzekeraar krijgt geen inzicht in uw persoonlijke gegevens.

Kan ik zelf ook iets doen bij astma of COPD?

U kunt zelf veel doen om zo goed en zo gezond mogelijk met uw ziekte te leven:
- Ken uw ziekte
- Als u rookt: stop met roken
- Vermijd prikkels die uw klachten kunnen verergeren (m.n. bij astma)
- Zorg dat u genoeg beweging krijgt
- Eet gezond
- Weet welke medicijnen u heeft en hoe en wanneer u ze moet gebruiken
- Ga regelmatig met uw arts / apotheker of praktijkondersteuner na of u uw medicijnen
  nog goed inhaleert
- Zorg dat u weet wat u kunt doen bij verergering van de klachten
- Zoek contact met andere patiënten (bijvoorbeeld via het Longfonds)

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner.
Kijk ook eens op www.longfonds.nl, daar vindt u veel informatie over zowel astma als COPD. Het Longfonds behartigt de belangen voor deze patiëntengroepen.
Ook op www.thuisarts.nl, ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap mede namens úw huisarts, vindt u informatie over uw ziekte.

Bronvermelding:
Zorgstandaard COPD patiëntversie, Long Alliantie Nederland, 2010
Zorgstandaard astma patiëntversie, Long Alliantie Nederland, 2013
 


Klik hier voor het Protocol-astma-StAZ