Zelfmanagement

Zelfmanagement

Afspraak voorbereiden:
Wilt u het optimale uit uw consult in de huisartsenpraktijk halen, bereid u thuis dan voor.
1. Behoeften: In het omgaan met mijn ziekte vind ik het volgende belangrijk:
2. Agenda: De volgende punten bespreek ik graag in dit consult met mijn zorgverlener:
3. Doel: Datgene wat ik wil bereiken de komende periode is:
4. Acties: Dit doe ik door de volgende acties uit te voeren:
5. Evaluatie: We kijken in hoeverre het gelukt is om dit doel te bereiken op:
Maak notities en neem die mee.
U mag altijd iemand meenemen of het gesprek opnemen, zodat u het thuis nog eens terug kunt luisteren.

Beweging:
Binnen de regio van Amstelland Zorg zijn verschillende wandelgroepen, onder leiding van een wandelcoach voor beginners en zonder wandelcoach voor gevorderden.
Abcoude: Donderdag 17.00 – 18.00 (met wandelcoach)
Locatie: praktijk Wijnant fysiotherapie, van Oosterhoutstraat 9, Abcoude. Kosten € 30,=
Van 24 mei t/m 27 september.
Amstelveen: Maandag 19.00 - 20.15 (zonder wandelcoach) en donderdag 19.00 – 20.15 (met wandelcoach).
Locatie: Atletiekvereniging Startbaan, Startbaan 1a, Amstelveen kosten € 65,= per jaar.
Kudelstaart: Dinsdag 19.00 – 20.00 (met wandelcoach) en woensdag 10.00 - 11.00 (met wandelcoach).
Locatie: Praktijk Fysio en Fitness, Kudelstaartseweg 243, Kudelstaart. Kosten € 30,=
Van 1 mei t/m 25 september.
Uithoorn: Woensdag 19.30 – 20.45
Locatie: Atletiek Klub Uithoorn, Randhoornweg 120 (=Sportpark), Uithoorn. Kosten € 30,=
Van 1 mei t/m 26 september.

Digitaal logboek:
U heeft de mogelijkheid om uw dossier van Portavita thuis in te zien en zelf de waarden die u thuis gemeten heeft in te vullen. Als u dit wilt kunt u dit aangeven bij uw praktijkondersteuner. Zij kan een account voor u aanmaken. De website is: www.digitaallogboek.nl
Gebruikersnaam: uw eigen emailadres
Wachtwoord: wordt door Portavita naar u toegezonden
De kwaliteitsmanagers van Amstelland Zorg kunnen u een introductie geven, dit kunt u aanvragen bij: info@amstellandzorg.nl

Patiëntencontacten:
Het longfonds is een patiëntenvereniging voor mensen met astma en/of COPD.
Het longpunt is een ontmoetingsplaats voor lotgenoten met astma en/of COPD. Meestal is er ook een spreker over dit onderwerp. Het longpunt wordt 1x per 2 maanden gehouden.
Locatie: De Kegel, Bovenkerkerweg 81, 1187 XC AMSTELVEEN.
Data 2018: P.M.

Diabetes Vereniging Nederland (DVN) is de patiëntenvereniging voor mensen met diabetes.
www.dvn.nl
Het diabetescafé is een ontmoetingsplaats voor mensen met diabetes. Elke bijeenkomst heeft een thema. Locatie: Bibliotheek, Marktstraat 19a, 1431 BD AALSMEER.
Data 2017: Dinsdag 19.00 – 21.00
18 april Type 2 DM en bewegen
23 mei Type 2 DM, leefstijl, voeding en drinken
20 juni Type 1 DM status van onderzoek, vakantieplanning en voorbereiding
19 sept Type2 DM Complicaties, het belang van zelfmanagement
17 okt Type2 DM Combinatiebehandeling, wat is er mogelijk
21 nov Type 2 DM Wat zijn uw vragen

Voor mensen met een hart of vaatziekten is er informatie te vinden op:


Stoppen met roken:
Wat een goed voornemen!. Hieronder vindt u ondersteuningsmogelijkheden:
• Bespreek dit met uw huisarts of praktijkondersteuner. Het is mogelijk om hier begeleiding bij te krijgen. Daarbij kunnen nicotine vervangende middelen of medicijnen u in het begin ondersteunen om een andere gewoonte aan te leren.
• U doet mee met de landelijke campagne Stoptober (Stoppen in oktober)
• Boek: Nederland Stopt met roken Pauline Dekker en Wanda de Kanter
• GroepsCursus


Voeding:
De algemene richtlijnen voor gezonde voeding vindt u in de schijf van vijf: www.voedingscentrum.nl


Websites:
www.dvn.nl
www.longfonds.nl
www.hartenvaatgroep.nl
www.hartstichting.nl
www.voedingscentrum.nl