Disclaimer

De informatie op de website van Amstelland Zorg wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onder de informatie vallen alle op de website aangeboden items zoals teksten, logo’s en ander grafisch materiaal. Desondanks kan Amstelland Zorg geen garantie geven dat de geboden informatie vrij van fouten of onvolkomenheden is.
Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op eigen risico en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Amstelland Zorg kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke eventueel zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op de website van Amstelland Zorg voor zou kunnen komen. Tevens kan Amstelland Zorg niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van haar website. Amstelland Zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites welke niet door Amstelland Zorg worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar website van Amstelland Zorg.