Wat is Amstelland Zorg?

Amstelland Zorg Bv is een zorggroep: een organisatie die toeziet op de behandeling van chronische aandoeningen in de eerstelijns zorg. Zij is opgericht door en voor de huisartsen in Amstelland: Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer (en Kudelstaart), Ouderkerk aan de Amstel, Abcoude en Baambrugge.

Wat doet Amstelland Zorg?
Amstelland Zorg maakt namens alle huisartsen uit de regio afspraken met de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorgverleners uit de eerste lijn. Die afspraken gaan vooral over de zorgverlening voor mensen met diabetes mellitus type 2 (“ouderdoms suikerziekte”), cardiovasculair risico management (voorkomen van hart- en vaatziekten) en astma en COPD. Wij noemen dit “zorgprogramma’s”
Amstelland Zorg maakt de protocollen, op basis van de landelijke richtlijnen. Zij ziet toe op de kwaliteit van de geleverde zorg voor deze chronische aandoeningen en op de naleving van de gemaakte afspraken door de betrokken zorgverleners. De basis voor de kwaliteit is altijd de landelijke zorgstandaard voor die aandoening.
De zorg wordt vastgelegd in een digitaal dossier waarin alle zorgverleners, die bij deze zorg betrokken zijn, hun gegevens invoeren. Dat maakt centraal anonieme kwaliteitscontrole mogelijk. Vaak kunnen we dan suggesties doen om de zorg in een praktijk te verbeteren, waar de patiënten dan weer bij gebaad zijn. Het is mogelijk om uw eigen dossier in te zien, Hiervoor kunt u een inlog bij de praktijkondersteuner vragen.

Waarom wordt dit zo georganiseerd?
In het verleden bleek dat de zorg voor de genoemde chronische ziekten vaak erg wisselde in kwaliteit en dat een aanzienlijk deel van de patiënten om allerlei redenen niet de zorg kregen die zij behoefden. Patiëntenorganisaties, politiek, zorgverzekeraars EN artsen vonden dat niet acceptabel. Daarom zijn er landelijk nu overal dit soort zorggroepen die zorgen dat iedereen min of meer dezelfde, goede zorg voor hun chronische aandoening krijgt. De zorggroep ziet daar op toe en legt daarover verantwoording af naar de zorgverzekeraars.

Hoe worden deze zorgprogramma’s vergoed?
Namens de zorgverleners declareert Amstelland Zorg elk kwartaal een vergoeding bij de zorgverzekering als u aan een zorgprogramma deelneemt. De vergoeding is bedoeld voor:
Uw huisarts
De praktijkverpleegkundige
De dietiste
Screenend oogonderzoek
Opstellen en bijhouden van het protocol
Kwaliteitstoezicht
De organisatie

Verreweg het grootste deel van de vergoeding gaat direct naar de zorgverleners die u behandelen voor uw aandoening, als vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij declareren de zorg voor die chronische ziekte niet bij de zorgverzekeraar maar bij Amstelland Zorg.
Een declaratie door Amstelland Zorg is dus eigenlijk een declaratie namens al de genoemde betrokken zorgverleners. Hoewel de inzet van al die zorgverleners kan wisselen per patiënt, is er op verzoek van de zorgverzekeraars op basis van ervaring één gemiddeld tarief vastgesteld voor een chronische aandoening. Voor de ene patiënt doen we voor dat tarief wat meer dan de ander, maar voor de eenvoud is één tarief vastgesteld.